Cursusvoorwaarden Volwassenen

Aanmelden

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier of email.
Als je deelneemt aan de cursus, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden.
 
  • De wekelijkse lessen duren twee uur. Tijdens feestdagen en schoolvakantie zijn geen lessen.
  • Is er in een les maar één cursist? Dan kan de lestijd verkort worden naar anderhalf uur per les.
  • De groepsgrootte is maximaal 3 deelnemers.
  • Voor de les geldt een kosteloze opzegtermijn van 14 dagen voor de start van een gegeven cursus. Wordt minder dan 14 dagen voor de start of tijdens de cursus opgezegd, dan dient een bepaalt bedrag van de cursus voldaan te worden (zie hier onder Kosten bij opzeggen)
  • De inschrijving is geldig nadat je van Fashion School Mode Incolors een ontvangstbevestiging hebt gekregen voor de correcte ontvangst door ons van het inschrijfformulier. Minimaal 2 weken voor de start van de cursus moet 1 of 2 termijnen zijn voldaan.
  • Cursisten kunnen gebruik maken van alle basis benodigdheden van Fashion School Mode Incolors

Inschrijving en bedenktijd

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht).
Het cursusgeld(contant of per factuur) dient vooruit betaald te worden (2 weken vóór aanvang van de cursus voldaan zijn).
Factuur belalen  kunt u alleen voldoen na ontvangst van de factuur.
Het is eventueel ook mogelijk om de factuur contant te voldoen. 
Pas nadat de lesgeld is voldaan, is de inschrijving definitief.
 


Kosten en Betaling

Je betaalt een vast bedrag in 1 of 2 termijnen per factuur of contant . Dit bedrag is vastgesteld op het aantal lessen.

Prijs per 13 lessen € 298,95 (excl. materialen en fournituren en incl. gebruik van naaimachine, lockmachine en andere benodigdheden voor de lessen).
 
Per factuur        1 termijn    2 termijnen  
Cursus van 13 lessen € 149,50 € 149,50  
       
Contant 1 termijn 2 termijnen   
Cursus van 13 lessen € 149,50 € 149,50  

Prijs incl. gebruik van alle basismaterialen zoals- basis stof om te uitoefenen, naalden, coupeuse linialen set, scharen, meetlint, garen, patroonpapier, aquarelverf, gekleurde aquarelpotloden, kleermakerskrijt, aquarelblok, spelden, naaimachine, lockmachine en andere naaigerei zijn aanwezig in het modeatelier. 

Voor je eigen project (jurk, broek een vest of iets anders) kunnen cursisten andere materialen en benodigdheden zelf aanschaffen. 
Denkt u aan: Lapje stof (graag katoen, makkelijk voor uw kind), bijpassende garen en fournituren (rits, knopen, kant, koord of een band).


Prijs excl. BTW%

Alle door Fashion School Mode Incolors genoemde bedragen zijn exclusief btw. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw door Belastingdienst. Er hoeft over dit bedrag dus geen BTW voldaan te worden.


Les Inhalen

 Al onze groepen zijn VOL. Daarom kan er maar maximaal 1 cursist per les zijn/haar gemiste les inhalen. Als er geen cursusruimte beschikbaar is doordat teveel cursisten een les willen inhalen bestaat de mogelijkheid dat de les dus niet kan worden ingehaald. Probeer dus zo min mogelijk af te zeggen.
Als je een les hebt gemist, mag je deze les inhalen (binnen 2 weken) tijdens dezelfde les op een ander tijdstip. In overleg wordt bepaald op welk tijdstip er nog plek is om de les in te halen. Als de gemiste les binnen 2 weken niet is ingehaald, komt deze te vervallen. Maximaal aantal inhaallessen 2 per 13 lessen. De cursist is verantwoordelijk voor het afspraak maken.


Inschrijving en bedenk tijd. Op tijd opzeggen

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier of email.
Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. 
Wanneer je op tijd opzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden. Voor de lessen geldt een opzegtermijn van één maand.


Restitutie

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de cursus door Fashion School Mode Incolors wordt geannuleerd.
Als een les wordt geannuleerd door de docent, wordt het geannuleerde lesgeld teruggestort. Zorg daarom altijd dat je juiste gegevens bij ons bekend zijn.    
Natuurlijk kan deze les ook op een ander tijdstip worden ingehaald.


Aansprakelijkheid

Mode Incolors is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie. Mode Incolors is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus. Modestudio Incolors is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Wachtlijst

U kunt zich al vroegtijdig inschrijven voor nog te starten cursussen, u kunt hierover naar de nieuwe startdatum informeren. Als u zich inschrijft voor een nieuwe cursus wordt u direct op de eerstvolgende cursisten lijst geplaatst.


Instromen

Dit kan in het algemeen bij voldoende plek. Bij alle cursussen geldt VOL=VOL.


Proefles volgen

 Voor de start van de cursussen kun je een proefles aanvragen. Na de proefles kun je je inschrijven.


Annulering en kosten bij annulering

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Fashion School Mode Incolors besluiten de cursus te annuleren of de cursustijd in te korten van twee naar anderhalf uur in overleg met de cursisten.

Annulering door een cursist:
  • Kosteloos. Kan tot 14 dagen voor de start van de cursus.
  • Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij korter dan 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering na de startdatum brengen wij 100% van de (resterende) cursus in rekening.


Privacy en beeldmaterialen

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van informatie en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Fashion School Mode Incolors zal alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist.


Auteursrechtelijke bescherming lesmaterialen Fashion School Mode Incolors

Alle lesmaterialen en instructies, zoals video, PDF en foto’s, tekening zijn eigendom van Fashion School Mode Incolors. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Suggesties ter verbetering

Heeft u een tip, compliment, advies of suggestie ter verbetering van onze dienstverlening, dan horen we dit uiteraard graag. U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar mail@modeincolors.nl