Cursusvoorwaarden Jongeren (6+)


Aanmelden

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier (papier of digitaal) of email.
Als je deelneemt aan de lessen, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden:

  • De wekelijkse lessen duren twee uur.
  • Is er in een les maar één cursist? Dan kan de lestijd verkort worden naar anderhalf uur per les. De groepsgrootte is maximaal 6 deelnemers bij Modestudio Incolors en 12 bij cursus op een basisschool.
  • Voor de les geldt een opzegtermijn van één maand.
  • Cursisten kunnen gebruik maken van alle cursusbenodigdheden van Fashion School Incolors.
  • De inschrijving is geldig nadat u van Fashion School & Studio Incolors een ontvangstbevestiging heeft gekregen voor de correcte ontvangst door ons van uw inschrijfformulier. 
  • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor afspraak maken voor de inhaallessen. ( Max. per 13 lessen 2 lessen mag inhalen binnen 2 weken).
  • Wij gebruiken video en fotobeelden voor onze website en sociale media. Met inschrijfformulier graag aangeven waarvoor u toestemming geeft.
  • Eenmalig extra kosten voor modeshow en certificaatuitreiking in het eind van leerjaar. De prijs ligt tussen 5-10 euro p/p.(Niet verplicht deel nemen)


Kosten

Je betaalt een vast bedrag in 1 of 2 termijnen. Dit bedrag is gebaseerd op een cursus van 13 lessen. Betaling geschiedt minimaal 3 dagen voor aanvang van de cursus.
De prijs per termijn is als volgt:

    - bij betaling in 1 termijn € 212,00
    - bij betaling in 2 termijnen  € 106,00


Prijs is incl. alle basis materialen zoals- basis stof om te uitoefenen en simpele stof voor kleding, naalden, coupeuse linialen set, scharen, meetlint, garen, patroonpapier, aquarelverf, gekleurde aquarelpotloden, kleermakerskrijt, aquarelblok, spelden, naaimachine, lockmachine en andere naaigerei zijn aanwezig in het modeatelier. Hier kunnen de cursisten gebruik van maken. Voor een groot project (jurk, broek een vest of iets anders) mogen cursisten andere materialen en benodigdheden zelf aanschaffen voor haar/zijn eigen ontwerp. 
Denkt u aan: Lapje stof(graag katoen, makkelijk voor uw kind), bijpassende garen en fournituren (rits, knopen, kant, koord of een band).

Extra kosten:

Entreekaarten voor modeshow en certificaat uitreiking (excl. deelnemers) is tussen € 5/10 dat is afhankelijk van huurprijs van de zaal.
De prijs bespreken wij altijd 2-3 manden van te voren.
Modeshow en certificaat uitreiking is niet verplicht. Deze leuke dag is een extra dag van onze school en is ook niet in begrip in de prijs van de cursus. Dat betekent dat wij organiseren deze dag gelemaal gratis voor onze cursisten.
 


Betaling

Het cursusgeld dient per termijn vooruit betaald te worden en kunt u voldoen na ontvangst van de factuur.
Het is ook mogelijk om de factuur contant te voldoen.
Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.


Les inhalen

Als je een les hebt gemist, mag je deze les (binnen 2 weken) inhalen tijdens dezelfde les op een later tijdstip of andere dag. Max. inhaallessen 2 per 13 lessen.
In overleg wordt bepaald op welk tijdstip er nog plek is om de les in te halen. Als de gemiste les binnen een 2 weken niet is ingehaald, komt deze te vervallen. De cursist of de ouders zijn verantwoordelijk voor het maken van een afspraak. 


(Gedeeltelijk) vrij nemen van de les

Als een cursist niet op de les kan komen, later komt of eerder weg gaat kan dit alleen na melding van een ouder of voogd. Ook eerder de les verlaten kan alleen als hier toestemming voor is. Bij het verzuim van (een deel van) de les kan Fashion School Incolors niet aansprakelijk gesteld hiervoor.


Op tijd opzeggen

Wanneer je op tijd afzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden.
Voor de cursus geldt een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat nadat Fashion School Incolors het inschrijfformulier heeft ontvangen er binnen een maand voor aanvang van de cursus niet meer opgezegd kan worden. Het cursusbedrag (voor duur van de gehele cursus) zal dan volledig moeten worden voldaan.


Restitutie

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de cursus door Fashion School Incolors wordt geannuleerd. Als een les wordt geannuleerd door de docent, wordt  geannuleerde lesgeld teruggestort. Zorg daarom altijd dat je juiste gegevens bij ons bekend zijn. Natuurlijk kan deze les ook op een ander tijdstip worden ingehaald.


Aansprakelijkheid

Fashion School Incolors is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie. Fashion School Incolors is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus. Fashion School Incolors is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Veiligheid voor minderjarige cursisten 

Voor aanvang van de lessen zal Fashion School Incolors de instructies over veiligheid uitgebreid bespreken met de cursisten. Iedere cursist krijgt tevens op papier een instructie over de veiligheid tijdens de lessen. Voordat de cursussen gaan beginnen gaat u samen met uw kind deze instructie nogmaals goed doorlezen, zo dat het kind goed begrijpt hoe zij/hij moet omgaan met gevaarlijk gereedschap, zoals naaimachine, schaar, spelden, naalden, etc. U dient deze instructie na het lezen te ondertekenen en aan ons te overhandigen. 


Wachtlijst

U kunt zich al vroegtijdig inschrijven voor nog te starten cursussen, u kunt hierover naar de nieuwe startdatum informeren. Als u zich inschrijft voor een nieuwe cursus wordt u direct op de eerstvolgende cursisten lijst geplaatst. 


Instromen

Dit kan in het algemeen bij voldoende plek. Bij alle cursussen geldt VOL=VOL.


Annulering cursus

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Fashion School Incolors doen besluiten de cursus te annuleren of de cursustijd in te korten van twee naar anderhalf uur. Dit uiteraard in overleg met de ouders. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht.


Privacy en beeldmateriaal

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en het verstrekken van informatie aan de cursisten. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Fashion School Incolors, zal alleen gebruikt worden na ondergetekende toestemming van de ouders en/of verzorger(s). Toestemming publicatie foto's en video's kunt u aangeven tijdens inschrijven bij inschrijf formulier.

inschrijfformulier