Cursusvoorwaarden E-learning

 

Aanmelden

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier of email.
Als je deelneemt aan de cursus, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden.
 
 • De wekelijkse lessen duren twee uur. Tijdens feestdagen en schoolvakantie zijn geen lessen.
 • Is er in een les maar één cursist? Dan kan de lestijd verkort worden naar anderhalf uur per les.
 • De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers.
 • Voor de les geldt een kosteloze opzegtermijn van 4 weken voor de start van een gegeven cursus. Wordt minder dan 4 weken voor de start of tijdens de cursus opgezegd, dan dient een bepaalt bedrag van de cursus voldaan te worden (zie hier onder Kosten bij opzeggen)
 • De inschrijving is geldig nadat je van Fashion School Mode Incolors een ontvangstbevestiging hebt gekregen voor de correcte ontvangst door ons van het inschrijfformulier. Minimaal 2 weken voor de start van de cursus moet zijn voldaan.
 • Cursisten maken gebruik van PDF en video instructies voor thuisstudie op de lesomgeving van Fashion School Mode Incolors

 

Kosten

Je betaalt een vast bedrag in 1 termijn per factuur. Dit bedrag is vastgesteld op het aantal lessen.

Prijzen worden bij Schema en Prijzen vermeld.

Prijs inclusief gebruik van lesmaterialen zoals PDF en Video instructies.
Voor uw project (jurk, broek een vest of iets anders) kunnen cursisten alle materialen en benodigdheden zelf aanschaffen. 
Denkt u aan: Lapje stof (graag katoen, makkelijk voor uw kind), bijpassende garen en fournituren (rits, knopen, kant, koord of een band).

Prijs excl. BTW%
Alle door Fashion School Mode Incolors genoemde bedragen zijn exclusief btw. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw door Belastingdienst. Er hoeft over dit bedrag dus geen BTW voldaan te worden.


Les Inhalen

Als je een les hebt gemist, mag je deze les inhalen door een video-opname van de gemiste les zelfstandig volgen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen hiervan.


Op tijd opzeggen

Wanneer je op tijd opzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden. Voor de lessen geldt een opzegtermijn van één maand.


Restitutie

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de cursus door Fashion School Mode Incolors wordt geannuleerd. Als een les wordt geannuleerd door de docent, wordt het geannuleerde lesgeld teruggestort. Zorg daarom altijd dat je juiste gegevens bij ons bekend zijn. Natuurlijk kan deze les ook op een ander tijdstip worden ingehaald.


Aansprakelijkheid

Mode Incolors is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie. Mode Incolors is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus. Modestudio Incolors is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Wachtlijst

U kunt zich al vroegtijdig inschrijven voor nog te starten cursussen, u kunt hierover naar de nieuwe startdatum informeren. Als u zich inschrijft voor een nieuwe cursus wordt u direct op de eerstvolgende cursisten lijst geplaatst.


Instromen

Dit kan in het algemeen bij voldoende plek. Bij alle cursussen geldt VOL=VOL.


Proefles volgen

De eerste les is altijd een gratis proefles. Na de proefles kun je je inschrijving nog kosteloos annuleren..


Annulering en kosten bij annulering

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Fashion School Mode Incolors besluiten de cursus te annuleren of de cursustijd in te korten van twee naar anderhalf uur in overleg met de cursisten.

Annulering door een cursist:
 • Kosteloos. Kan tot 4 weken voor de start van de cursus. Of na de proefles onder bepaalde voorwaarden:
 1. Aanwijzing zijn aangegeven bij de proefles.
 2. Binnen 1 dag na de les schriftelijk per email doorgeven de reden waarom wilt u niet doorgaan.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij korter dan 2 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering na de startdatum(zonder reden) brengen wij 100% van de (resterende) cursus in rekening.


Privacy en beeldmaterialen

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van informatie en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Fashion School Mode Incolors zal alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist.


Auteursrechtelijke bescherming lesmaterialen

Alle lesmaterialen en instructies, zoals video, PDF en foto’s, tekening zijn eigendom van Fashion School Mode Incolors. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Suggesties ter verbetering

Heeft u een tip, compliment, advies of suggestie ter verbetering van onze dienstverlening, dan horen we dit uiteraard graag. U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar mail@modeincolors.nl


Betalingen

De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is, vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Fashion School Mode Incolors stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan LOI bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.