Cursusvoorwaarden Jongeren (6+) 


Aanmelden

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier (papier of digitaal) of email.
Als je deelneemt aan de lessen, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden:

 1. De wekelijkse lessen duren twee uur. Tijdens feestdagen en schoolvakantie zijn geen lessen.
 2. Is er in een les maar één cursist? Dan kan de lestijd verkort worden naar anderhalf uur per les.
 3. Voor de cursus geldt een opzegtermijn van één maand.
 4. De inschrijving is geldig nadat je van Fashion School Mode Incolors een ontvangstbevestiging hebt gekregen voor de correcte ontvangst door ons van het inschrijfformulier.
 5. Cursisten kunnen gebruik maken van de cursusbenodigdheden van Fashion School Mode Incolors.
 6. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor afspraak maken voor de inhaallessen. Er kunnen per 13 lessen maximaal 2 lessen worden ingehaald. Een gemiste les moet binnen 2 weken ingehaald worden. Een les kan alleen ingehaald worden in overleg.
 7. Wij gebruiken foto’s, video’s en geluidsmaterialen van onze cursisten op onze communicatiekanalen zoals op onze website en sociale media. Om deze te mogen gebruiken hebben wij uw toestemming nodig.
  Na inschrijving ontvangt u van ons een toestemmingsformulier voor het maken/gebruiken van foto’s, video’s en geluidbeelden door Fashionschool Mode Incolors. Hierop kunt u aangeven waarvoor u toestemming geeft. Dit formulier graag op de eerste les meebrengen.
 8. Voor de afsluitende modeshow in juni wordt een bijdrage gevraagd in de vorm van een toegangsbewijs. De prijs ligt tussen 5-7 euro p/p. De prijs is afhankelijk van de zaalhuur.


Kosten

Je betaalt een vast bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op een cursus van 13 lessen. Betaling geschiedt minimaal 3 dagen voor aanvang van de cursus.
De prijs voor 13 lessen is € 219,-

Prijs is incl. alle basis materialen
De cursusprijs is incl. alle basismaterialen zoals: basisstof om te uitoefenen en simpele stof voor kleding, naalden, coupeuselinialen set, scharen, meetlint, garen, patroonpapier, aquarelverf, gekleurde aquarelpotloden, kleermakerskrijt, aquarelblok, spelden, naaimachine, lockmachine en eventueel ander naaigerei. Hier kunnen de cursisten gebruik van maken.
Voor een groot project (jurk, broek een vest of iets anders) mogen cursisten andere materialen en benodigdheden zelf aanschaffen voor haar/zijn eigen ontwerp. Denkt u hierbij aan: lapje stof (graag katoen, makkelijk voor uw kind), bijpassende garen en fournituren (rits, knopen, kant, koord of een band).


Betaling

Het cursusgeld dient vooruit betaald te worden en kunt u alleen voldoen na ontvangst van de factuur.
Het is eventueel ook mogelijk om de factuur contant te voldoen.  
Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.

Pas nadat de factuur is voldaan is de inschrijving definitief.
Het verschuldigde bedrag (zowel factuur als contant) moet 2 weken vóór aanvang van de cursus op onze rekening zijn bijgeschreven


Extra kosten voor extra evenementen

Iedere cursus heeft buiten de lessen om extra activiteiten per leerjaar. Dit zijn:
 • Modeshow/certificaatuitreiking
  Voor de afsluitende modeshow in juni wordt een bijdrage gevraagd in de vorm van een toegangsbewijs. De prijs ligt tussen 5-7 euro p/p. De prijs is afhankelijk van de zaalhuur.
 • Fashion Illustratie les in een museum tijdens een modetentoonstelling.    
  De les Fashion Illustratie in een museum kost € 5 p/cursist.         
  Deze les wordt alleen georganiseerd als er in het gemeentemusea in Den Haag een mode tentoonstelling is.
Beide activiteiten zijn niet verplicht en de kosten zijn niet inbegrepen in cursus prijs.
Alle details over deze activiteiten plannen wij altijd 2-3 maanden vooraf. (Denk aan datum, tijd, locatie)


Les inhalen

De wekelijkse lessen duren twee uur. De cursus loopt volgens een lesrooster. Weekrooster
Tijdens feestdagen en schoolvakantie zijn er geen lessen. Uuitzondering bij zaterdag groep, de eerste zaterdag van de vakantie is de les, de tweede zaterdag van vakantie is vrij. 
Is er in een les maar één cursist? Dan kan de lestijd verkort worden naar anderhalf uur.
De groepsgrootte is maximaal 6. Al onze groepen zijn VOL. Daarom kan er maar maximaal 1 cursist per les zijn/haar gemiste les inhalen. Als er geen cursusruimte beschikbaar is doordat teveel cursisten een les willen inhalen bestaat de mogelijkheid dat de les dus niet kan worden ingehaald. Probeer dus zo min mogelijk af te zeggen.
Als je een les hebt gemist, mag je deze les (binnen 2 weken) inhalen tijdens dezelfde les op een later tijdstip of op een andere dag. Maximaal aantal inhaallessen 1 per 13 lessen.
In overleg wordt bepaald op welk tijdstip er nog plek is om de les in te halen. Als de gemiste les binnen 2 weken niet is ingehaald, komt deze te vervallen. De cursist of de ouders zijn verantwoordelijk voor het maken van een afspraak.


(Gedeeltelijk) vrij nemen van de les

Als een cursist niet op de les kan komen, later komt of eerder weg gaat kan dit alleen na melding van een ouder of voogd. Bij het niet melden van verzuim van (een deel van) de les kan Fashion School Incolors hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.


Op tijd opzeggen

Wanneer je op tijd een les afzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden.
Voor het opzeggen van de cursus geldt een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat nadat Fashion School Mode Incolors het inschrijfformulier heeft ontvangen en dit bevestigt dan er binnen een maand voor aanvang van de cursus niet meer opgezegd kan worden. Het cursusbedrag (voor duur van de gehele cursus) zal dan volledig moeten worden voldaan.


Restitutie

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de cursus door Fashion School Mode Incolors wordt geannuleerd. Als een les wordt geannuleerd door de docent, wordt het lesgeld voor de geannuleerde les teruggestort. Zorg daarom altijd dat je juiste gegevens bij ons bekend zijn. Natuurlijk kan deze les ook op een ander tijdstip worden ingehaald.


Aansprakelijkheid

Fashion School Incolors is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie. Fashion School Incolors is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus. Fashion School Incolors is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.


Veiligheid voor minderjarige cursisten 

Voor aanvang van de lessen zal Fashion School Mode Incolors de instructies over veiligheid uitgebreid bespreken met de cursisten. Iedere cursist krijgt tevens op papier of per email een instructie over de veiligheid tijdens de lessen. Voordat de cursussen gaan beginnen gaat u samen met uw kind deze instructie nogmaals goed doorlezen, zo dat het kind goed begrijpt hoe zij/hij moet omgaan met gevaarlijk gereedschap, zoals naaimachine, schaar, spelden, naalden, etc. U dient deze instructie na het lezen te ondertekenen en aan ons te overhandigen.
Het formulier kunt u hier vinden


Wachtlijst

U kunt zich al vroegtijdig inschrijven voor nog te starten cursussen, u kunt hierover naar de nieuwe startdatum informeren. Als u zich inschrijft voor een nieuwe cursus wordt u direct op de eerstvolgende cursisten lijst geplaatst.


Instromen

Dit kan in het algemeen bij voldoende plek. Bij alle cursussen geldt VOL=VOL.


Annulering cursus

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Fashion School Incolors doen besluiten de cursus te annuleren of de cursustijd in te korten van twee naar anderhalf uur. Dit uiteraard in overleg met de ouders. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht.


Privacy en beeldmateriaal

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en het verstrekken van informatie aan de cursisten. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Wij gebruiken video en fotobeelden voor onze website en sociale media.
Beeldmaterialen, verkregen tijdens activiteiten van Fashion School Mode Incolors, zal alleen gebruikt worden na ondergetekende toestemming van de ouders en/of verzorger(s).

Het formulier voor het geven van toestemming kunt u hier vinden

Graag aangeven waarvoor u toestemming geeft, ondertekenen en op de eerste les mee nemen.